Visborg (4)

Samarbetet mellan Gotlandsbolaget och GSI-varvet i Kina har varit långt och framgångsrikt. Efter leveransen av Gotlandstrafikens första stora snabbfärjor 2003, m/s Visby och m/s Gotland, har även åtta produkttankfartyg byggts för Gotlandsbolaget av samma varv. Och ytterligare två fartyg skulle följa femton år efter de första två.

Visborg. Foto: Segerberg media/Destination Gotland

I april 2014 meddelade Trafikverket att Destination Gotland vunnit upphandlingen av driften av Gotlandstrafiken åren 2017 till 2027. Destination Gotland hade byggt sitt anbud kring en trafik med tre stora färjor, och meddelade sin avsikt att beställa ett nytt fartyg med modern och miljövänlig teknik med LNG som drivmedel om man vann avtalet.

Ytterligare ett seriöst anbud hade lämnats in, från det skotska statskontrollerade rederiet MacBrayne som avsåg driva trafiken under namnet Gotland Ferries, med hela tre LNG-fartyg. Trots att anbudet var billigare föll det skotska rederiet bort under processen eftersom man ställde krav som inte kunde accepteras utan att behöva genomföra en ny upphandling. Några intressanta noteringar går att hitta i MacBraynes publika styrelseprotokoll:

Mr Dorchester noted that it would cost [SECRET] to bid and external resource would be brought in. Apportionment of the bid cost was being discussed with a potential partner, Gotlandsbåten AB, but it was likely to be split ¾ MacBrayne / ¼ Gotlandsbåten AB. He noted that the Swedish group was very well connected. Mr Dorchester explained how awareness of the tender arose. He felt that there was a good balance between CalMac’s expertise and local entrepreneurs. Mr Ure noted that an MoU had been drawn up.

MacBrayne hade uppenbarligen långtgående diskussioner med Gotlandsbåten AB kring sitt anbud vilket resulterade i en avsiktsförklaring att ingå partnerskap. Gotlandsbåten kom 2016 att starta upp konkurrerande trafik med Gotlandsbolaget, och enligt obekräftade uppgifter fanns planer på att chartra en av MacBraynes färjor.

MacBrayne lämnade in ett anbud till Gotlandstrafiken som utgjorde ett seriöst alternativ till Destination Gotland. Foto: Mn28 (CC BY-SA).

Snart efter att kontraktet för Gotlandstrafiken tilldelats Gotlandsbolaget förhandlades nybyggnadskontrakt med Guangzhou Shipyard International (GSI) i Kina. I november var avtalet undertecknat och leveranstiden fastställdes till första halvåret 2017, då nybygget skulle ersätta de två små snabbfärjorna Gotlandia och Gotlandia II.

De första sektionerna utlagda på bädden. Foto: Gotlandsbolaget.

Investeringen för fartyget beräknades uppgå till 1,5 miljarder kronor och utgjorde därmed den överlägset största investeringen någonsin för Gotlandsbolaget. Ett halvår efter beställningen av den första LNG-färjan utlöstes en option på ett systerfartyg, med beräknad leverans 2018. Den totala investeringen landar alltså på otroliga tre miljarder kronor.

Högtidligt dop

Två år efter beställningen sjösattes det första nybygget i Guangzhou, och namnet Visborg var då målat på skrovet även om det vid denna tidpunkt ännu bara var ett ”arbetsnamn”.

Det skulle dock dröja ytterligare två år innan dop och leverans till Gotlandsbolaget. I huvudsak berodde den stora fördröjningen på att varvet under byggnadstiden flyttat från sin gamla anläggning inne i Guangzhou till ett helt nybyggt varvsområde längre ut i floden.

Gudmor Siv Olofsson omgiven av representanter från rederi och varv vid dopet. Foto: Gotlandsbolaget

Den 8 december skedde dopet av m/s Visborg, med pompa och ståt med många inbjudna gäster vid varvet på Longxue island. Gudmor var Siv Olofsson som under många år varit anställd som VD-sekreterare på Gotlandsbolagets kontor i Visby.

I december 2018 påbörjades den långa resan hem mot Sverige. Julafton firades ombord i Singapore och nyårsafton i trakterna kring Mauritius. Efter bunkring i Durban, Sydafrika, fick Visborg efter några timmars färd vända tillbaks upp längs Sydafrikas östra kust på grund av ogynnsam sjö runt Godahoppsudden. Något dygn senare fortsatte dock resan mot Las Palmas där nästa bunkring skulle ske.

Planerad trafikstart för Visborg är i månadsskiftet februari/mars 2019. Dessförinnan ska viss utrustning och intrimning ske på Öresundsvarvet i Landskrona.

Avgång från Kina. Foto: GSI

Bunkring av flytande naturgas

LNG-terminalen i Nynäshamn. Foto: Nauticor

När fartygen beställdes var det fortfarande oklart hur LNG-bunkringen skulle gå till. I början av 2018 var dock alla detaljer klara då Destination Gotland tecknat ett avtal med tyska företaget Nauticor som byggt upp ett ekosystem för LNG-bunkring i Östersjön, och som med hjälp av sitt nybygge Kairos skall ansvara för att Visborg kan bunkras i Nynäshamn.

AGA som äger LNG-terminalen i Nynäshamn är ett dotterbolag till Nauticor, och terminalen – som rymmer 20.000 kubikmeter gas – försörjs huvudsakligen från Stavanger.

Kairos lämnar varvet i Sydkorea. Foto: Nauticor

Kronologi

2016-11-18
Sjösatt. Namnet Visborg är målat på skrovet, men dopet sker först den 8 december 2018.
2018-12-14 Levererad till Rederi AB Gotland, Visby.

Specifikation

Längd200 meter
Bredd25,20 meter
Dräktighet32447 GT
Lastförmåga4636 ton
Maskineri4 st Wärtsilä 50DF dual-fuel, 46.800 kW, 28,5 knop
Passagerarkapacitet1650
Lastkapacitet500 personbilar/1650 lm
Namnsignal/IMOSMLT/9763655
Skeppsrestaurangen med delar av ”Mittsalongen” synlig till höger på bilden. Foto: GSI

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s