Amorina

Under femton års tid samarbetade Gotlandsbolaget med Göteborgsrederiet Laurin. Samarbetet kom att omfatta ett tiotal produkttankfartyg. Amorina levererades 2012 och Gotlandsbolaget gick in med en ägarandel om 50% i fartyget.

Amorina. Foto: Gotlandsbolaget

Sjösättning och leverans

Den 16 juli 2011 sjösattes nybygge 323 vid varvet i Trogir i Kroatien. Vid ceremonin döptes fartyget till Amorina av gudmor Ulrika Laurin Nermark.

Samarbetet mellan Laurin och Trogir-varvet startade 1999 och vid sjösättningen av Amorina hade redan fartygen Tarantella, Tintomara, Tapatio, Toccata, Tosca, Tambourin, Cavatina, Calypso och Corrido levererats. Direkt efter att Amorina gått i sjön påbörjades arbetet med dess systerfartyg på bädden som nu blivit ledig.

Amorinas sjösättning

I mars 2012 levererades Amorina. Rederi AB Gotland gick in som ägare till hälften av fartyget och den andra halvan ägdes av Laurin-kontrollerade Anglo-Atlantic-Steamship-gruppen som även drev fartyget. I slutet av året var systerfartyget Allegro färdigt för leverans, och Gotlandsbolaget gick även där in med en ägarandel om 50%.

2016 sålde Gotlandsbolaget sin andel i Amorina, men köpte istället in resterande andelar i tre andra produkttankers som man samägde med Laurin.

Rederi ab Klintehamn

Eftersom Amorina alltsedan leverans gått i sin trafik med raffinerade oljeprodukter utan några spektakulära episoder att återberätta, så kan det vara på sin plats att fördjupa sig en aning i bolaget Rederi AB Klintehamn.

Gotlandsbolaget är idag en koncern med ett stor antal dotterbolag där huvuddelen av dessa äger andelar i koncernens fartyg. Rederi AB Klintehamn är ett bolag som fullt ut har kontrollerats av Gotlandsbolaget alltsedan dess bildande år 2005. Idag är Klintehamn helägt av Gotland Tankers som i sin tur är helägt av Rederi AB Gotland, varför det alltså egentligen är ett ”dotterdotterbolag” till Rederi AB Gotland.

De första åren ägde Rederi AB Klintehamn andelar i fartygen Hoburgen, Tosca och Gotland Sofia.

När Amorina levererades i mars 2012 så lät Gotlandsbolaget dotterbolaget Klintehamn stå som ägare till den femtioprocentiga andelen. Samtidigt såldes andelen i Tosca som var det enda kvarvarande fartyget i Klintehamn vid denna tidpunkt.

När Amorina såldes efter fyra år stod Klintehamn utan fartyg under åtta månader, varefter 50% av produkttankfartyget Cavatina köptes in istället.

Under de år som Rederi AB Klintehamn ägde häften av Amorina omsattes årligen mellan 20 och 26 MSEK.

Team Tankers

Under våren 2018 såldes Laurins rederiverksamhet till Team Tankers. Man opererade vid tillfället 15 tankfartyg och affären var värd över 200 miljoner USD. Efter hand fick alla fartyg prefixet ”Team” tillagt i sina namn, och Laurin som företagsnamn försvann.

Amorina, numera omdöpt Team Amorina, fortsätter sin trafik som vanligt. I april intogs last i Texas och den sista april 2019 anlöptes Sao Luis i norra Brasilien. Där påbörjades lossning av lasten, troligen avsedd för metallindustrin (bland annat ett aluminiumraffinaderi) i området.

KRONOLOGI

2012-03-25Levererad som Amorina till Amorina Maritime (50%) och Rederi AB Klintehamn (50%). Hemort i Monrovia.
2016Rederi AB Gotlands dotterbolag Rederi AB Klintehamn säljer sin andel i fartyget.
2018-04-04Team Tankers International Ltd, Bermuda fullföljer köpet av Laurin Shipping AB och Anglo-Atlantic Steamship Company Ltd och dess fartyg. Amorina döptes om till Team Amorina i februari 2019.

SPECIFIKATION

Längd182,76 meter
Bredd32,20 meter
Dräktighet27.220 brt
Lastförmåga46.184 dwt
Maskineri1 st MAN B&W 6S50MC, 8.200 kW, 15,7 knop
Passagerarkapacitet0
Lastkapacitet52759 kbm
Namnsignal/IMOA8YE5/9484895

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s