Gute Salvor

Lasse Ljung i Valleviken bedrev under många år en bogser- och bärgningsverksamhet med fartygen Havder och Harding. När han ville utöka verksamheten med ett större fartyg gick Gotlandsbolaget in som finansiär och ägare till det norska supplyfartyget Normand Engineer. Hon kom att döpas om till Gute Salvor och sågs under ett par år ofta ligga i Visby hamn.

Gute Salvor i Visby hamn. Foto: Hans Hemlin

Byggd för norska oljefält

Solstad Rederi grundades 1964 av sjökaptenen Johannes Solstad i
Skudeneshamn norr om Stavanger. Solstad satsade inledningsvis på bulkfartyg, men var tidigt ute med specialiserade fartyg för den norska offshoreindustrin. I början av 1970-talet beställdes ett större antal supplyfartyg vid holländska varv, och Normand Engineer levererades i januari 1976 av Scheepswerf Waterhuizen J. Pattje NV i Waterhuizen, vid en av kanalerna utanför holländska Groningen.

Normand Engineer i lugna vatten. Arkiv: Solstad Offshore

Normand Engineer var ett av tre systerfartyg av samma typ (Pattje C) avsedda för Solstad, och hon var ett så kallat Anchor Handling Tug Supply Vessel. Fartygen var alltså främst avsedda för att bogsera oljeriggar och att hantera riggarnas ankare för att förtöja dom på rätt position i Nordsjön. Normand Engineer var därmed byggd för mycket krävande förhållanden, och byggkostnaden uppgick till 16 miljoner norska kronor.

Normand Engineer och hennes systrar – här Normand Skipper – sysselsattes på de norska oljefälten. Foto: Norwegian Petroleum Museum

Ekofisk den 27 mars 1980

Befälhavaren på Normand Engineer, Christian Naess, stod på bryggan då han plötsligt i närheten av Ekofiskfältet hörde ett Mayday-anrop på VHF kanal 16. När han försökte få kontakt med upproparen var det tyst. Han vände dock Normand Engineer och lyckades etablera kontakt med en kranförare på plattformen Edda som berättade att bosradsplattformen Alexander L. Kielland höll på att kapsejsa. Befälhavaren kunde knappt tro på vad han hörde, utan förmodade att kranföraren i den kraftiga sjögången missuppfattat situationen och att Kielland skulle komma att räta upp sig igen efter en kraftig rullning.

Alexander L. Kielland till höger användes som bostadsplattform för personal på Edda (till vänster). Foto: Norwegian Petroleum Museum (CC BY)

Normand Engineer fortsatte med full fart på sydlig kurs mot Edda och Kielland när kranföraren plötsligt skrek på radion att plattformen slagit runt och nu hade benen i luften. På Normand Engineer förbereddes räddningsinsatsen genom att personal satte på sig överlevnadsdräkter och nät hängdes ut över ena skeppssidan.

Knappt en kvart efter Mayday-anropet var Normand Engineer framme på olycksplatsen. Tjocka och mörker rådde men man såg många personer som fanns i vattnet. Normand Engineers besättning lyckades få upp några personer som klamrat sig fast vid näten som hängde ut över styrbordssidan. Andra med räddningsdräkter lyckades man inte få upp eftersom de var alltför hala och inte hade några slingor att få tag i. En besättningsman slängde sig ut i det upprörda havet med en lina runt midjan och lyckades fiska upp en totalt utmattad överlevande som klamrat sig fast i vrakgods.

Dimman och mörkret gjorde snart sikten obefintlig och man kunde inte längre se varken några överlevande i vattnet eller några flottar. Lufttemperaturen var sju grader, vattentemperaturen fyra grader, våghöjden var upp till tio meter, och en kraftig ström drev iväg flottarna från haveriplatsen. Själva bostadsplattformen låg och flöt upp och ned och huvuddelen av de ombordvarande hade aldrig hunnit lämna plattformen innan den slog runt.

Totalt 89 människor kunde räddas av fartyg på platsen och av Edda, men 123 personer omkom. Av dessa återfanns 30 aldrig, trots att plattformen senare vändes runt.

Alexander L. Kielland har kapsejsat. Foto: Norwegian Petroleum Museum (CC BY).

Inköpt av Gotlandsbolaget

På hösten 1987 köpte Gotlandsbolaget in Normand Engineer för drygt tre miljoner kronor. Hon hade då legat upplagd i två år varför prislappen var förmånlig. Bakgrunden till förvärvet var att Lasse Ljung i Valleviken omedelbart chartrade in fartyget för sitt bolag Gute Bogser & Marin Service. Fartyget döptes om till Gute Salvor och kunde ofta ses ligga i Visby inre hamn. Chartern var tänkt att omfatta en period av fem år, varefter Ljung hade en option att köpa loss fartyget.

Sommaren efter förvärvet engagerades Gute Salvor i ett större och delvis komplicerat bärgningsarbete. Ett av flygvapnets Viggen-plan hade den 5 juli 1988 lyft från Uppsala för att genomföra en överljudsflygning över Gotska sjön. Flygplanet var inte ens två månader gammalt, men motorn var byggd 1980. Efter åtta minuters överljudsflygning inträffade ett fullständigt dragkraftsbortfall på 8.000 meters höjd. Efter två misslyckade försök att starta motorn sköt flygföraren ut sig på 1.200 meters höjd och landade oskadd i fallskärm. Han kunde ta sig upp i den medförda livbåten och togs efter 50 minuter ombord på en räddningshelikopter från Visby. Flygplanet slog ned i havet och hamnade på 178 meters djup. Försvarsmakten iordningställde snart en arbetspråm och ett ankringssystem, men utrustningen visade sig vara känslig för sjögång och operationen fick avbrytas ett flertal gånger. Den 30 augusti övergavs försöken med pråmen och all utrustning flyttades istället över till Gute Salvor som hyrts in. Den 6 september hade slingor lagts omkring flygplanets bakkropp med motor, fena och vingar, varefter vraket lyftes till ytläge och togs ombord på Gute Salvor. Veckorna därefter bärgades mindre flygplansdelar med hjälp av sjöugglans gripverktyg. Bärgningen avslutades den 26 september.

Troligen blev antalet uppdrag för Gute Salvor framöver för få, och redan på våren 1990 såldes det för Östersjön förhållandevis stora bärgningsfartyget till utlandet. Hon hamnade åter i Norge inom offshore-industrin, nu omdöpt till Pan Salvor.

Räddningsfartyg

År 1991 säljs Pan Salvor och byggs om till räddningsfartyg. Nytt namn blir Britannia Crusader och efter några år hamnar fartyget som räddnings- och underhållsfartyg vid BP:s oljeborrplattform Harding samt det flytande oljelagret Gryphon. Här blir hon kvar under ett decennium – om än under olika namn. Huvuduppgiften är dock densamma: att rädda personal i händelse av en olycka med plattformen, lagret eller vid helikoptertransporterna till dessa. Hon används även för att avvisa andra fartyg som kommer för nära installationerna.

Såld till skrot

Efter att ha sålts till Vroon Offshore Services 1997 så såldes fartyget – nu med namnet Vos Crusader – i december 2010 till ett företag i holländska Haarlem för att skrotas. Fartyget ankom Holland under bogsering, men såldes omgående vidare till Koole BV i Vijfhuizen. Vos Crusader döptes om till Amy och rustades upp för att användas i Kooles verksamhet som bland annat omfattar bortforsling av vrak och annan typ av sanering. Hon undgick således skrotdöden med en hårsmån.

Amy på varv i Holland 2011. Foto: Joost Bakker (CC BY)

I slutet av 2011 slet sig Landskronavarvets stora flytdocka och drev iland i Lundåkrabukten. Bärgningen skulle komma att bli komplicerad och Koole anlitades för uppdraget. Den gamla Gute Salvor kom alltså att få ytterligare ett uppdrag – nu på övertid. I mars 2012 var dockan åter på plats och Koole avslutade sitt uppdrag. Emy lades nu upp för gott, först i Zaandam och senare i IJsselmonde utanför Rotterdam. Hon bjöds ut till försäljning, döptes om till Emy, och rapporterades i slutet av 2013 såld och omdöpt till Gedeao. Något nytt namn kom dock aldrig på skrovet, och under våren 2019 bogserades hon slutligen till ett skrotvarv i ’s-Gravendeel.

Emy under skrotning utanför Rotterdam 2019. Foto: SSN

KRONOLOGI

1976-01-20Levererad som Normand Engineer till Skips-A/S Solhav, Skudeneshavn, Norge.
1987-10Såld till Rederi AB Gotland, Visby för SEK 3.125.000. Omdöpt till Gute Salvor.
1990-04Såld till Wilhelmsen Offshore Services A/S, Oslo och dess K/S Pan Salvor, Liberia. Omdöpt till Pan Salvor.
1991-03Såld till Suffolk Marine Ltd., Lowestoft, Storbritannien. Omdöpt Britannia Crusader.
1997-01-01Såld till Viking Supply Ships Rederi AS, Montrose, Storbritannien. Omdöpt Viking Crusader.
2002-09-24Överförd på Bue Viking Ltd, Aberdeen, Storbritannien efter fusion mellan Viking Standby och Bue North Sea.
2007-05-16Såld till Vroon Offshore Services Ltd., Aberdeen, Montrose, Storbritannien. Omdöpt Vos Crusader.
2010-12-06Ankom Velsen efter leverans till Koole BV, Vijfhuizen, Nederländerna. Omdöpt till Amy 18 och i januari till enbart Amy.
2012-10Omdöpt till Emy.
2019-03-20Bogserad till Scheepssloperij Nederland (SSN), Bolnes för skrotning.

SPECIFIKATION

Längd58,98 meter
Bredd12,60 meter
Dräktighet499 brt
Lastförmåga790 dwt
Maskineri2 st Nohab Polar SF116 VS-F, 4530 kW, 13 knop
Passagerarkapacitet0
Dragkraft79 ton (bollard pull)
Namnsignal/IMOSMCK/7396733

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s