Thjelvar (5)

Med leveransen av Thjelvar från varvet i Guangzhou i juletid 2019 betjänas Gotlandstrafiken från och med våren 2020 av tre stora ropax-färjor, varav två drivs med flytande naturgas, LNG. Gotlandstrafiken behåller därmed sin position som ett av världens modernaste trafiksystem.

Thjelvar leveransklar vid varvet i Kina. Foto: Destination Gotland

Sjösättningen

I juni 2014 kontrakterades den färja som senare skulle döpas till Visborg hos Guangzhou Shipyard International (GSI) i Kina. Ett år senare avropade Gotlandsbolaget en option på ett systerfartyg och i december 2015 påbörjades arbetena med det fartyg som så småningom skulle få namnet Thjelvar.

Den 24 juli 2017 sjösattes Thjelvar utan större ceremonier vid varvet inne i Guangzhou. Detta blev den sista sjösättningen från bädd nummer 2. Både Thjelvar och systerfartyget Visborg flyttades över till den helt nybyggda varvsanläggningen i Nansha en bit utanför Guangzhou för färdigställande.

Thjelvar på stapelbädden i det gamla varvsområdet inne i Guangzhou i juli 2017. Foto: gzcankao

Det fanns vid sjösättningen ännu inget beslut om hur Thjelvar skulle sysselsättas, men firmanamnet ”Destination Gotland” var redan målat på skrovsidorna. I avtalet mellan Destination Gotland och Trafikverket ställs det endast krav på ett LNG-fartyg, varför det fortfarande var en öppen fråga för Gotlandsbolaget hur Thjelvar bäst skulle sysselsättas efter leverans.

Thjelvars sjösättning.

Provturer och leverans

Först under sommaren 2019 meddelade Gotlandsbolaget att man avsåg att sätta in även Thjelvar i Gotlandstrafiken och att därmed två LNG-färjor – istället för kravet på en – skulle trafikera Gotland. Samtidigt meddelades att priset för gotlänningar skulle höjas i trafiken för första gången på åtta år, delvis på grund av ökade drift- och kapitalkostnader för Thjelvar.

Thjelvars andra provtur som påbörjades den 5 december 2019.

I början av oktober gick Thjelvar ut från den nya varvsanläggningen i Nansha på provturer. Gotlandsbolagets representanter var dock inte nöjda i alla avseenden, bland annat avseende vibrationsnivåerna i fartyget. Under hösten arbetade därför varvet vidare med korrigeringar i drivlinan. Den 5 december gick Thjelvar ut på en ny provtur från Nansha, söderut förbi den tidigare portugisiska kolonin Macao ner till ön Xiachuan Dao ett par hundra kilometer söder om Guangzhou. Därefter genomfördes olika typer av manöverprov i Sydkinesiska havet innan Thjelvar återvände till varvet två dygn senare.

Uppenbarligen kvarstod ytterligare brister och på självaste julafton 2019 lämnade Thjelvar åter varvet för nya tester innan hon åter förtöjde på juldagen. Den 30 december levererades hon så slutligen till Gotlandsbolaget, som tillsammans med GSI därmed kunde avsluta det drygt fem år långa nybyggnadsprojekt som resulterat i två nya LNG-färjor för Gotlandstrafiken.

LNG och LBG

Både Thjelvar och systerfartyget Visborg har utrustats med dual fuel-maskiner av typen 50DF från Wärtsilä. Dual-fuel innebär att maskineriet kan köras på natur- eller biogas, dieselolja eller tjockolja och det är möjligt att skifta från ett bränsle till ett annat under gång, utan att stoppa motorerna. Effekten är den samma oberoende av vilket bränsle som används. Gasen förvaras i flytande form i två tankar på 285 kubikmeter vardera, vilka är placerade för om midskepps i fartyget. Man kyler ner gasen till åtminstone minus 145 grader för att trycket i tankarna inte ska vara för stort.

En dual fuel-motor av typen 50DF. Thjelvar drivs av fyra sådana motorer – dock 12-cylindriga. Foto: Wärtsilä.

Swedegas beskriver fördelarna med flytande naturgas, LNG, på följande sätt:

Genom att använda naturgas istället för tjockolja som bränsle kan fartygens utsläpp minska med upp till 99 % när det gäller svavel och 20% när det gäller koldioxid. Andra utsläpp reduceras också som tungmetaller, kväveoxider, partiklar och sot.

Bunkerfartyget Kairos förser Gotlandstrafiken med LNG vilket är det huvudsakliga bränslet i dagsläget. I framtiden kan fartygen istället för LNG opereras till 100% på flytande biogas, LBG. Flytande biogas är i praktiken samma bränsle som flytande naturgas, med den skillnaden att biogas är av förnybart ursprung medan naturgas är fossilt. Idag finns dock begränsad tillgång till LBG. Eftersom det är möjligt att blanda LNG och LBG körs fartygen redan idag på omkring 10% LBG, men avsikten är att öka denna mängd ytterligare i takt med att produktionen ökar och infrastrukturen i hamnarna byggs ut. 1 kg LBG innehåller 13,70 kWh energi vilket motsvarar energiinnehållet i 1,4 liter diesel.

Destination Gotland arbetar också på andra sätt för att minska sitt klimatavtryck. Ur Hållbarhetsredovisningen för 2018 kan man bland annat utläsa att ett miljömål är en procents årlig minskning av bunkerförbrukning per nautisk mil. Detta kan ske bland annat genom ruttoptimering och nyttjande av ballast för att optimera bästa möjliga trim.

150 års utveckling

Det första fartyget som hette Thjelvar i Gotlandstrafiken levererades 1876 och blev kvar i trafiken ändra fram till 1955 – ett svårslaget rekord på nära 80 år! Det kan vara på sin plats med en jämförelse mellan den första Thjelvar och dagens Thjelvar:


Thjelvar (5)Thjelvar (1)
Byggd2019 i Kina1876 i Sverige
Kostnad i kronor1.500.000.000229.000
Längd i meter20045
Bredd i meter257
Passagerare1.650318
Personbilar5000
Besättning4225
Maskinstyrka i hkr63.000400
Fart i knop28,511
Bränsleförbrukning/timme7 kubikmeter diesel0,5 kubikmeter kol

Uppgifterna är översiktliga och bränsleförbrukningen för Thjelvar (5) en mycket grov uppskattning eftersom inga publika uppgifter finns tillgängliga.

KRONOLOGI

2017-07-24
Sjösatt. Namnet Thjelvar är målat på skrovet.
2019-12-30Levererad till Rederi AB Gotland, Visby.

SPECIFIKATION

Längd200 meter
Bredd25,20 meter
Dräktighet32447 GT
Lastförmåga4636 dwt
Maskineri4 st Wärtsilä 50DF dual-fuel, 46.800 kW, 28,5 knop
Passagerarkapacitet1650
Lastkapacitet500 personbilar/1650 lm
Namnsignal/IMOSMPA/9783071

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s