Tintomara

Femtio procent av de tre systerfartygen Tarantella, Tintomara och Tambourin köptes in av Gotlandsbolaget år 2010 från Laurin Maritime. Samarbetet mellan rederierna hade då redan pågått i åtta år, och investeringarna skulle komma att följas av flera.

Tintomara. Foto: Gotlandsbolaget

Systrar byggda för Laurin

Trogir Shipyard i Kroatien kom att bli något av en hovleverantör av produkttankfartyg för svenska Laurin Maritime under en lång rad av år. 2002 levererades Tarantella på 46.000 dödviktston, och hon skulle komma att följas av systerfartygen Tintomara 2003 och Tambourin 2004, och en lång rad av ytterligare leveranser under många år.

Tintomara sysselsattes, likt de andra fartygen i Laurins flotta, i huvudsak mellan den amerikanska ostkusten och Europa.

Kollision på Mississippi

Den 23 juli 2008, ungefär klockan 01:30, kolliderade Tintomara med tankpråmen DM932 vid Mile Marker 99 på Mississippifloden i USA.

Pråmen trycktes framåt på floden av bogserbåten Mel Oliver och knappt tre minuter före kollisionen påbörjade Mel Oliver en babordsgir från den östra till den västra flodbanken. Ekipaget kom därmed att korsa Tintomaras kurs, och i 10 knops fart klöv Tintomara pråmen i två delar.

Vid kollisionsögonblicket separerade pråmen från bogserbåten. Pråmens akterdel sjönk men fören fastnade runt Tintomaras bog och förblev hängande där tills Tintomara kunde stoppa ytterligare en bit nerför floden. Mel Oliver förblev flytande och Tintomara klarade sig undan med avskrapad färg och nedsmutsning med olja. Turligt nog skadades endast en person i besättningen på Mel Oliver lindrigt i en axel.

Pråmen har kapsejsat och hålls på plats av bogserbåtar. Foto: USCG

En massiv insats för att sanera det omfattande oljeutsläppet påbörjades. Pråmen hade varit lastad med 9983 fat olja vid kollisionen. 3249 fat bärgades senare från den sjunkna pråmen varför det beräknade utsläppet i floden uppgick till 6734 fat.

Floden stängdes för trafik under en vecka, 1190 fartyg rengjordes från olja på särskilda rengöringsstationer och den sjunkna pråmsektionen bärgades. Befälhavaren på Mel Oliver hade av personliga skäl lämnat sitt fartyg under kvällen före kollisionen och överlåtit ansvaret till den övriga besättningen som inte hade behörighet att framföra Mel Oliver. Han dömdes senare till ansvar för kollisionen.

Köpt och såld av Gotlandsbolaget

Laurin Maritime hade intagit en försiktig strategi avseende eget fartygsägande. 2010 såldes 50% av de tre systerfartygen Tintomara, Tambourin och Tarantella till Gotlandsbolaget. Samtliga fartyg hyrdes ut till Laurin-kontrollerade Anglo-Atlantic-Steamship-gruppen och fortsatte sin vanliga sysselsättning för Laurin.

Under 2015 säljer Gotlandsbolaget sina andelar i Tintomara och Tambourin samt den nyare Allegro till Laurin Maritime och gör därmed en realisationsvinst på 55 miljoner kronor. Samarbetet mellan de två rederierna fortsätter dock framöver med andra fartyg.

belagd med kvarstad

I december 2016 sålde Laurin Maritime Tintomara för USD 13,2 miljoner till Celestial Bliss Investments Ltd. Fartyget drevs dock vidare kommersiellt av Laurin Maritime. I mars 2018 offentliggjorde att Laurins shippingverksamhet sålts till amerikanska Team Tankers och Tintomara går därefter över i timecharter för Team Tankers. Tekniskt management sköts av Fareast Ship management i Hong Kong.

Veckorna innan försäljningen av Laurin till Team Tankers kablades nyheten ut över shipping-världen att Tintomara belagts med kvarstad i Gladstone i Australien. Det ovanliga med denna kvarstad var att den berodde på undermåliga förhållanden för fartygets besättning och fartyget fick i pressen bland annat epitetet ”Horror ship”.

Den 23 februari hade Tintomara angjort Gladstone på resa från New Orleans i USA. Australiensiska myndigheter genomförde då en rutinartat hamnstatskontroll varvid besättningen uppgav att man utsattes för trakasserier, att man inte fick ut löner enigt avtal och att maten ombord var bristfällig. Myndigheterna tog anklagelserna på allvar och belade Tintomara med nyttjandeförbud. Besättningen på 23 man, som kom från Bangladesh, Indien och Filippinerna berättade bland annat om långa arbetsdagar utan övertidsersättning, om viktminskning på grund av snål mattillgång och om psykisk press. Myndigheterna bekräftade bilden av trakasserier varvid fartygets manager bytte ut Tintomaras befälhavare och överstyrman. Far East Management tecknade även snabbt ett avtal med International Transport Workers’ Federation (ITF) och efter några dagars kvarstad kunde Tintomara lämna Gladstone. Laurin kommenterade aldrig händelsen offentligt.

I skrivande stund går Tintomara fortfarande i timecharter för Team Tankers.

Tintomara.

KRONOLOGI

2003-02-20Levererad som Tintomara till Laurin Maritime.
2010-12Rederi AB Gotland köper 50% genom dotterbolaget Rederi AB Gnisvärd.
2015-02Rederi AB Gotland säljer sin andel till Laurin.
2016-12Såld till Celestial Bliss Investments.

SPECIFIKATION

Längd182,75 meter
Bredd32,19 meter
Dräktighet26.914 brt
Lastförmåga46.764 dwt
Maskineri1 st MAK 8M32/48 på 7.680 kW, 15 knop
Passagerarkapacitet0
Lastkapacitet52.939 kbm
Namnsignal/IMOA8AR7/9234599

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s