Wisby Atlantic

I januari 2020 flaggades produkttankfartyget Wisby Atlantic in till Sverige och fick hemort i Lidköping där Wisby Tankers har sitt huvudkontor. Fartyget ägs dock till 80% av Gotlandsbolaget alltsedan leveransen i juletid 2017.

Wisby Atlantic vid sjösättningen den 10 juli 2017 i Guangzhou

Charter till Stena

I slutet av 2015 skrevs kontrakt mellan Guangzhou Shipyard International (GSI) och Wisby Tankers på två tankfartyg på 50.000 dwt. Priset uppgick till 40 miljoner dollar per fartyg, och konstruktionen var snarlik Stena Bulks långa serie av sina produkttankfartyg kallade IMOIIMAX.

Wisby Tankers höll dock tyst om ordern och först i juli 2016 offentliggjorde man den. När Wisby Atlantic sjösattes den 10 juli 2017 och gled ner i Pärlfloden i Guangzhou var hon samtidigt det sista fartyget som byggts på varvets bädd nummer 3. Direkt efter sjösättningen påbörjades nämligen av flytt av varvet till den nya varvsanläggningen i Nansha längre ut i floden.

Wisby Atlantic och Wisby Pacific har nyligen gått i sjön. På stapelbädd 2 står Gotlandsbolagets Thjelvar. Foto: gzcankao

Vid juletid 2017 var systerfartygen färdiga för leverans. Wisby Atlantic gick, tillsammans med systern Wisby Pacific, direkt in i en treårig charter för Stena Bulk. Tekniskt management sköts om av bolaget Wisby Shipmanagement som är ett av Gotlandsbolaget och Wisby Tankers gemensamägt driftbolag, och i samband med leveransen köpte Gotlandsbolaget 80% av vardera fartyget. Resterande 20% behölls av Wisby Tankers.

Muster station på systerfartget Wisby Pacific. Foto: Mikael Söderholm

Grundstötning

Redan några månader efter leverans, den 15 maj 2018, råkade fartyget ut för en grundstötning. Wisby Atlantic var på resa uppför Amazonfloden i Brasilien då hon med 50.000 ton bränsle i lasten gick på en sandbank utanför Macapa. Fartyget kunde efter sex timmar dras loss av en assisterande bogserbåt varefter hon ankrades upp vid Santana anchorage för inspektion. Turligt nog hade inga skador uppstått, och grundstötningen berodde inte på felnavigering utan på att sandbankarna i Amazonfloden flyttar på sig med skiftande djup som följd.

Grundstött i Amazonasfloden. Foto: Praticagem do Amapa/Divulgacao

Inflaggad till Sverige

I mitten av december 2019 flaggades Wisby Pacific in till Sverige, och den 30 januari 2020 var det dags för Wisby Atlantic att skifta till svensk flagg. Att två stora tankfartyg registreras i det svenska registret hör inte till vanligheterna. Wisby Atlanic befann sig i Perth i Australien när den svenska flaggan hissades och hemorten i aktern ändrades till Lidköping. Därefter avseglade Wisby Atlantic mot Singapore.

KRONOLOGI

2017-12-27Levererad till Rederi AB Sysne (80%) och Wisby Tankers (20%). Charter till Stena Bulk AB.

SPECIFIKATION

Längd183 meter
Bredd32 meter
Dräktighet29681 GT
Lastförmåga49686 dwt
Maskineri6-cylindrig MAN B&W ME-B på 6.484 kW, 14,5 knop
Passagerarkapacitet0
Lastkapacitet52363 kbm
Namnsignal/IMOC6CW8/9810214

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s