Gotland (5)

När Gotlandsbolaget la en order på en avancerad ropax-färja hos ett oerfaret varv i Indonesien så tog man en god portion risk. Fartyget levererades efter en flerårig försening, men hade ingen omedelbar sysselsättning utan lades initialt upp i Kappelshamn. En rejäl risktagning Den 30 maj 1990 beställde Gotlandsbolaget ett nybygge i den för västvärlden okända […]

Läs mer Gotland (5)

Tullia

I september 1924 beslutade sig Gotlandsbolagets styrelse för att anskaffa en mindre båt avsedd för trafiken till Stora Karlsö. Man hittade en lämplig kutter i Danmark, och från sommaren 1925 trafikerade den Karlsöarna under namnet Carlsö. Knappt tio år senare köpte Gotlandsbolaget in en ersättare till Carlsö, men ångjakten Tullia var ett felaktigt inköp och […]

Läs mer Tullia

Wisby Atlantic

I januari 2020 flaggades produkttankfartyget Wisby Atlantic in till Sverige och fick hemort i Lidköping där Wisby Tankers har sitt huvudkontor. Fartyget ägs dock till 80% av Gotlandsbolaget alltsedan leveransen i juletid 2017. Charter till Stena I slutet av 2015 skrevs kontrakt mellan Guangzhou Shipyard International (GSI) och Wisby Tankers på två tankfartyg på 50.000 […]

Läs mer Wisby Atlantic

Visby (3)

Moderniseringen av Gotlandsbolaget inleddes på allvar i och med beställningen av två bil- och passagerarfärjor i Holland. Det första nybygget kom att döpas till Visby, men hon blev kortlivad i Gotlandstrafiken. Den första moderna bilfärjan I april 1963 fattade Gotlandsbolagets styrelse beslutet att beställa ett nybygge vid holländskt varv. Fartyget sjösattes den 21 februari 1964 […]

Läs mer Visby (3)

Torm Gotland

Samarbetet mellan Gotlandsbolaget och danska rederiet Torm var i mitten av 1990-talet välmående. Torm Gotland var ett av två systerfartyg som beställdes gemensamt av rederierna vid ett varv i Japan. Gotlandsbolaget beställer nytt Tillsammans med sin danske partner Torm beställdes hos Onomichi Dockyard i Japan två nybyggen på 47.000 dödviktston. Fartygen som kom att döpas […]

Läs mer Torm Gotland

Corrido

Systerfartygen Corrido, Cavatina och Calypso levererades till Laurin Maritime under 2010 och 2011 från varvet i Trogir i Kroatien. Dessa fartyg i Medium Range-segmentet köptes in av Gotlandsbolaget efter några år, men fortsatte i sin vanliga trafik för Laurin. Produkttankfartyget Corrido levererades i juni 2011 från Brodotrogir i Kroatien. Hon och hennes två systrar var […]

Läs mer Corrido

Gotland (2)

Gotlandsbolagets första motorfartyg byggdes hos Kockums i Malmö och levererades inför sommarsäsongen 1936. Tillgången till olja under andra världskriget innebar dock att Gotlandsbolagets modernaste fartyg förblev upplagt under större delen av kriget. Och hon blev snart otillräcklig med sin begränsade bilkapacitet. Det första Motorfartyget Sedan början av 1930-talet hade Gotlandsbolaget haft ett nybygge under övervägande. […]

Läs mer Gotland (2)