Gotlandsbolagets flotta

Nedan finns en översikt över Gotlandsbolagets ägda och chartrade fartyg. Efterhand som ett fartygs historik publicerats så länkas inlägget från fartygsnamnet.

gotlandstrafiken

Tankfartygen

övriga ägda fartyg

chartrade fartyg