Om bloggen

Visby fick besök av en ångbåt för första gången år 1829. Det var ångaren Ellida, med vilken kronprins Oscar reste över till Visby på nio timmar från Västervik. Ellida kom sedan att göra flera besök i Visby och i början av 1830-talet gjorde också Samuel Owens ångare Stockholm Visby-besök på väg till eller från Lübeck. Även andra ångbåtar gjorde tillfälliga besök i Visby, och flera initiativ togs för att få igång en reguljär båtlinje till Gotland.

Ångfartyget Gottland från år 1836. Akvarell av Prins Gustaf

Den 16 november 1836 gick hjulångaren Gottland sin första tur från Stockholm till Visby och fortsatte sedan fram till 1840 ensam trafiken på Visby.

Gotlandsbolaget (Ångfartygsbolaget Gotland/Ångfartygs AB Gotland/Rederi AB Gotland) har sedan 1865 varit den alltigenom dominerande aktören, och är idag ett av Europas äldsta rederier. Men uppstickare i Gotlandstrafiken har funnits; Wisborgsbolaget, Ö-linjen och Gotlandsbåten för att nämna några. Och Nordström & Thulin drev koncessionstrafiken åt staten under större delen av 1990-talet.


Vineta från 1913.

Efter många års samlande och forskande kring gotlandsbåtar väcktes tanken om att publicera informationen på en webbsida. Med start på nyårsdagen 2019 är nu ambitionen att successivt beta av fartygen med koppling till Gotlandstrafiken och dess rederier. Utgångspunkten är att inte fokusera på data för kalenderbitarna, utan snarare återge några intressanta händelser eller episoder från fartygens existens.

Många fina böcker har redan givits ut om Gotlandstrafiken och dess historia. På denna sida är själva fartygen i fokus. För kalenderbitarna som önskar ytterligare information om framförallt färjorna så rekommenderar jag varmt ett besök på Micke Asklanders http://www.faktaomfartyg.se.

Fel förekommer naturligtvis här och var. Alla kompletteringar och rättelser är varmt välkomna. Hur man mäter fartyg, dess dräktighet eller kapacitet har ändrats många gånger under årens lopp. Uppgifterna här får betraktas som giltiga vid någon tidpunkt under gotländsk flagg – men här finns utrymme för förbättringar efterhand.

Ambitionen är att presentera nya fartyg varje vecka under 2019 – låt oss se om det håller!

Trevlig läsning!

Stockholm den 1 januari 2019

Andreas Häglund