Visborg (4)

Samarbetet mellan Gotlandsbolaget och GSI-varvet i Kina har varit långt och framgångsrikt. Efter leveransen av Gotlandstrafikens första stora snabbfärjor 2003, m/s Visby och m/s Gotland, har även åtta produkttankfartyg byggts för Gotlandsbolaget av samma varv. Och ytterligare två fartyg skulle följa femton år efter de första två. I april 2014 meddelade Trafikverket att Destination Gotland […]

Läs mer Visborg (4)