Visby (4)

Jugoslavienbyggena m/s Visby och m/s Gotland som levererades i början av 1970-talet väckte stor uppmärksamhet när de kom, inte minst för sina exteriörer som konstruktörerna på Knud E Hansen i Danmark stod bakom. Tillsammans kostade de två färjorna mer än alla Gotlandsbolagets tidigare fartyg tillsammans, och det var ett medvetet risktagande att lägga ut beställningen […]

Läs mer Visby (4)