Torm Ann-Marie

Produkttankfartyget Torm Ann-Marie – som fick sitt namn efter styrelseledamoten och huvudägaren Ann-Marie Åström – var det första av två stora tankfartyg i det så kallade LR2-segmentet som beställdes av Gotlandsbolaget tillsammans med den danska partnern Torm.

Torm Ann-Marie. Foto: Torm

Gotlandsbolagets verkställande direktör, Jan-Eric Nilsson, förklarade i bolagets årsredovisning 1998 varför man gett sig in i produkttankmarknaden:

För att minska bolagets konjunkturkänslighet, inför den svaga marknad för färje- och ro-ro-sjöfarten som varit förutsedd under slutet av 90-talet, har bolaget arbetat efter en strategi att sprida riskexponeringen. Där har engagemanget inom produkttanksjöfarten varit den mest betydelsefulla åtgärden. Dels har vi kunnat fortsätta investera i tekniskt avancerade fartyg, dels har vi kunnat göra det tillsammans med en erfaren och väletablerad samarbetspartner, Dampskibsselskabet Torm.

Det sydkoreanska varvet Hyundai kunde mitt i sommaren 1997 leverera det mycket stora fartyget Torm Ann-Marie till Gotlandsbolaget och Dampskibsselskabet Torm som vid leverans ägde 50% vardera. Fartyget sattes omgående i kontraktsbunden trafik mellan Japan och Persiska Viken. Inledningsvis gick fartyget under Liberiaflagg, men året efter leverans flaggades hon om till det danska internationella skeppsregistret, DIS, och fick därmed Köpenhamn som hemort.

I slutet av 2000 genomfördes en bytesaffär mellan Gotlandsbolaget och Torm, där resultatet blev av Gotlandsbolaget blev helägare till Torm Ann-Marie, och Torm blev helägare till tidigare gemensamägda systerfartyget Torm Kristina. Anledningen till affärstransaktionen var att Torm Kristina som en finansiell transaktion skulle säljas i sin helhet till ett tyskt holdingbolag.

Samarbetet med torm avbryts

I maj 2010 sa Gotlandsbolaget upp sitt poolsamarbete med D/S Torm efter mer än femton års samarbete. Gotlandsbolaget följde därmed Göteborgsrederiet Marinvests exempel, och flyttade över sina fartyg till det nybildade Hafnia Management. Eftersom avtalet hade tre månaders uppsägningstid kom det att dröja till augusti innan Torm Ann-Marie flyttades över till Hafnias poolsamarbete. Samtidigt döptes fartyget om till Gute Ann-Marie och flaggades om till Bahamas. Tekniskt management kom nu att skötas om av V.Ship UK.

Samarbetet mellan Gotlandsbolaget och Torm hade under många år mer eller mindre byggt på en personlig tillit mellan de båda rederiernas starka chefer. De sista åren före uppsägningen av samarbetsavtalet hade föregåtts av en turbulent period för Torm, med vikande lönsamhet och nya grekiska huvudägare.

Gute Ann-Marie i Kapstaden den 14 april 2011. Foto: Phil Gibbo/shipspotting.com

Avsedd att bli flytande lager

I slutet av 2011 sålde Gotlandsbolaget Gute Ann-Marie till indonesiska ägare. Bakgrunden var att tankfartyget nu var nära femton år gammalt, och därmed inte längre passade in i Gotlandsbolagets profil med en modern och tekniskt avancerad flotta. De indonesiska köparna däremot hade i och med köpet hittat ett fartyg lämpligt för att bygga om till flytande lager för offshoreindustrin.

De nya indonesiska ägarna hade under en tid förhandlat om att köpa in, konvertera samt hyra ut ett fartyg som så kallat FPO, Floating storage and offloading unit, till ConocoPhillips som är en global aktör som utvinner gas och olja. Avsikten var att Gute Ann-Marie, nu omdöpt till Multi Echo, skulle byggas om och tjänstgöra som FSO från sommaren 2014 på det indonesiska oljefältet Belida. Som FSO skulle råolja som pumpades upp lagras på fartyget, för att senare läckras över till mindre shuttle tankers.

Projektet försenades, och i mars 2014 meddelade ägarna att projektet skulle slutföras under 2015. Men i november 2015 ansökte en av delägarna om att Multilintas Agung Perkasa skulle försättas i konkurs vilket dock avvisades av en indonesisk domstol. Fartyget, som legat upplagt alltsedan försäljningen från Gotlandsbolaget var nu rejält förfallet, och under hösten 2017 såldes Multi Echo till Bangladesh för skrotning. Hon flaggades om till Cook Islands för sista resan under bogsering av Lanpan 27. Multi Echo sattes på land den 27 november samma år.

Multi Echo upplagd i Indonesien

KRONOLOGI

1997-06-26Levererad som Torm Ann-Marie till Rederi AB Gotland, Visby och A/S Dampskibsselskabet Torm, Köpenhamn (50% vardera).
2000-11Resterande 50% inköpta av Rederi AB Gotland men fartyget fortsätter sin trafik för Torm.
2010-08Omdöpt Gute Ann-Marie efter uppsägning av poolsamarbetet med Torm.
2011-12Såld till PT. Multilintas Agung Perkasa, Jakarta, Indonesien. Omdöpt Multi Echo.
2017-11-06Sattes på land i Chittagong, Bangladesh för skrotning efter att ha sålts för 350 USD/LDT (16211 LDT).

SPECIFIKATION

Längd243,74 meter
Bredd42,4 meter
Dräktighet57031 GT
Lastförmåga99999 dwt
Maskineri1 st MAN-B&W 6 S 60 MC, 10429 kW, 14 knop.
Passagerarkapacitet0
Lastkapacitet115536 kbm
Namnsignal/IMOOYIY2/9143520

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s