Övriga rederiers flottor

Under årens lopp så har ett antal rederier haft linjetrafik på Gotland med ett eller flera fartyg. Nedan listas efterhand några av dessa olika rederiers tonnage.

Efterhand som ett fartygs historik publicerats så länkas inlägget från fartygsnamnet.

Södra Gotland

1876 tog Ångfartygs AB Södra Gotland leverans av s/s Klintehamn från Gävle varv. 1883 fusionerades rederiet med Gotlandsbolaget.

Wisborgsbolaget

Mellan åren 1904 och 1907 konkurrerade Ångfartygs AB Wisborg med Gotlandsbolaget. Rederiet uppnådde aldrig lönsamhet och avvecklades 1907.

Slite-linjen

Rederi AB Ankaret, med dess chef Arendt de Jounge bedrev regelbunden styckegodstrafik mellan Stockholm-Fårösund-Slite.

Sjölinjer

AB Sjölinjer bedrev godstrafik mellan Visby och Stockholm under 1960- och 1970-talen.

Finnlines

Finnlines angör under vissa delar av 1960- och 1970-talen Visby eller Slite på sin trafik mellan Finland och Tyskland.

Rederi AB Ölandssund

Sommaren 1981 startade Ölandssund trafik mellan Grankullavik och Klintehamn. Trafiken lades dock ned redan efter första sommaren.

Litorina Line

Tio år efter att trafiken mellan Gotland och Öland avslutats i samband med att Gotlandsbolaget förlorade koncessionsrättigheterna bildades rederiet Litorina Line. Färjan Mercandia I hyrdes in för sommartrafik mellan Klintehamn och Grankullavik 1997, men det blev bara en trafiksommar.

Gotlandsbåten AB

Gotlandsbåten AB planerade att till sommaren 2014 starta konkurrerande trafik med Gotlandsbolaget med den grekiska inhyrda färjan Vastervik. Trafiken kom dock igång först till sommaren 2016, och då istället med den inhyrda katamaranen Express. Efter säsongens slut summerades ett kraftigt underskott och trafiken återupptogs aldrig till sommaren 2017.