Olau Britannia

På sommaren 1988 meddelade Nordström & Thulin att man köpt in två bil- och passagerarfärjor tilltänkta för Gotlandstrafiken. Olau Britannia kom dock aldrig att sättas i fart för Gotlandslinjen utan såldes vidare till det norska rederiet Fred Olsen. Systerfartyget Olau Hollandia blev dock en arbetshäst på Gotlandstraden under namnet Nord Gotlandia.

Olau Britannia utanför Sheernes i september 1985. Foto: Johnragla (CC BY SA)

Byggd för Olau Line

Olau Line grundades 1956 av dansken Ole Lauritzen primärt för att förmedla charterkontrakt av fraktfartyg till andra rederier. 1974 startades dock bil- och passagerartrafik mellan Sheerness i England och Vlissingen i Holland. Efter ett par år hade man fartygen Olau Kent och Olau Finn i denna trafik. Efter bland annat en misslyckad satsning på trafik mellan England och Frankrike tvingades Ole Lauritzen 1979 sälja halva bolaget till TT-Line i Västtyskland. Året därpå såldes även den resterande delen till TT-Line som då introducerade sin egen logotype, fast i rött och blått, även för Olau Line.

TT-Line beslutade att investera i nytt tonnage, och 1981 respektive 1982 levererades systerfartygen Olau Hollandia och Olau Britannia från ett västtyskt varv. Trafiken över engelska kanalen fortsatte som tidigare, men de nya fartygen registrerades i Västtyskland.

Olau Britannia. Vykort

450 ton reaktorbränsle till botten

Olau Britannia och Mont Louis strax efter kollisionen. Okänd fotograf

I augusti 1984 kolliderade Olau Britannia med det franska ro-ro-fartyget Mont Louis utanför Belgiens kust. Mont Louis var lastad med 30 stålcylindrar med vardera 15 ton uranhexafluorid, eller hex, som lastats i Le Havre. Hex är resultatet av anrikning av uran för kärnbränsle, och när det kommer i kontakt med vatten, bildas frätande fluorvätesyra genom en häftig reaktion.

Olau Britannia träffade Mont Louis på styrbordssidan, och fartygen satt fast i varandra och drev mot kusten under flera timmar. Ett par distansminuter från kusten gled fartygen isär, varvid Mont Louis kantrade och sjönk på 15 meters djup.

Holländska Smit Tak International anlitades för bärgningen, varvid hål i skrovet skars upp och lasten av hex började bärgas. Arbetet fick dock avbrytas på grund av dåligt väder och den 11 september började vraket brytas sönder. Stålcylindrarna med hex stod turligt nog emot havets krafter, och 40 dygn efter kollisionen hade alla stålcylindrar bärgats. Kostnaden för bärgningen av lasten uppgick till nära fem miljoner dollar.

Dokumentär om förlisningen av Mont Louis

Gotlandstrafiken

Nordström & Thulin offentliggjorde under 1988:

M/S Olau Hallandia skall levereras till N&T i slutet av 1989 för att ersätta M/S Visby som inhyrts till 31 december 1989. M/S Olau Britannia som levereras i april 1990 kommer antingen att sättas in i gotlandstrafiken eller att hyras ut till andra färjelinjer vilka redan har indikerat intresse. Dessa fartyg, som skall segla under svensk flagg, ger bolaget ett avskrivningsunderlag på upp emot en halv miljard kronor.

Olau Britannia.

Olau Hollandia sattes i fart som Nord Gotlandia på nyåret 1990. Graip visade sig dock fungera bra i Gotlandstrafiken, och någon tredje färja fanns det inte underlag för, varför Olau Britannia kunde säljas vidare till en god förtjänst uppgående till cirka 75 miljoner kronor.

Olau Britannia såldes vidare till Fred. Olsen istället för att sättas in i Gotlandstrafik. Vykort.

Istället för att hamna i Gotlandstrafik döptes Olau Britannia om till Bayard och sattes i trafik mellan Norge och Danmark. Fred Olsen Lines övertogs snart av Color Line och Bayard döptes om till Christian IV.

Efter nära två decennier i trafik över Skagerrak sålde Christian IV till ett rederi som startade upp trafik med fartyget mellan Helsingfors och St Petersburg – nu omdöpt till Julia. Framgångarna uteblev dock och rederiet sattes snart i konkurs. Julia förblev upplagd i finska Kotka under nästan ett år innan hon kunde säljas och levereras till nya irländska ägare. Även dessa misslyckades dock med sin trafik, och i slutet av 2011 lades Julia upp i Cork och sattes ut för försäljning.

Ombyggd till hotellfartyg

Efter några stormiga år väntade nu en något lugnare tillvaro för fartyget. På våren 2012 köptes nämligen Julia in av det holländska bolaget C-Bed för att byggas om till hotellfartyg. Den 28 april avgick fartyget Cork med det nya namnet Wind Perfection och efter ombyggnad i Danmark hyrdes hon ut till Siemens för att tjänstgöra som hotellfartyg vid vindkraftsbyggen till havs.

Wind Perfection byggdes om till ett hotellfartyg för havsbaserade projekt.

italiensk dramatisk start

Under våren 2016 fick fartyget en mer spektakulär färgsättning efter försäljning till italienska Moby Line och omnamning till Moby Zaza. På filmklippet nedan kan följa arbetets utförande:

Färjan hann dock knappt påbörja trafiken för Moby Line innan en allvarlig incident skapade panik i franska Nice. Moby Zaza råkade i augusti 2016 ut för en maskinrumsbrand vid passagerarterminalen i Nice. Branden berodde på en kortslutning i en generator, och en tjock brandrök lade sig runt Moby Zazas skorsten. Tack vare besättningens snabba ingripande kunde branden släckas utan assistans av brandkår från land, men under brandbekämpningen skadades en besättningsman lindrigt och föras till sjukhus för vård.

Maskinrumsbrand i Nice 2016-08-13. Foto: Gui. B

Branden bröt ut strax efter att Nice anlöpts på resan från Bastia på Korsika. Alla passagerare evakuerades av fartygets besättning, men några passagerare drabbades, enligt tidningsuppgifter, av panik och hoppade överbord. Lyckligtvis skadades inga passagerare vid incidenten.

Moby Zaza belades med kvarstad för vidare utredning, men bogserades efter några dagar till Neapel för reparation. Finska Wärtsilä kontrakterades snart för att byta ut delar av det trettioåriga maskineriet, och Moby Zaza kunde sättas i trafik igen först till sommaren 2017. Med denna omfattande investering får man förmoda att fartyget kommer att segla ännu många år framöver.

Moby Zaza med sin karaktäristiska målning. Foto: rederiet

KRONOLOGI

1982-05-05Levererad till Olau Line Ltd Co, Hamburg som Olau Britannia.
1988Såld till Nordström & Thulin AB, Stockholm för leverans i april 1990.
1989-03Såld till Fred Olsen & Co, Oslo. Levererad 22 maj 1990 och omdöpt Bayard.
1990-12-14Såld till Color Line A/S, Oslo. Omdöpt Christian IV i januari 1991.
2008-05-20Såld till Stella Naves Russia OY Ltd, Helsingfors. Omdöpt Julia.
2009-03-12Vid exekutiv auktion la B&I Line högsta budet på 6 MEUR. Försäljningen fullföljdes dock aldrig.
2009-09Såld till Fastnet Line Ltd, Cork, Irland.
2012-03Såld till C-Bed BV, Hoofddorp, Holland. Registrerad i Bermuda och omdöpt Wind Perfection.
2015-12-02Såld till Moby S.P.A, Ravenna, Italien. Omdöpt Moby Zaza.

SPECIFIKATION

Längd153,40 meter
Bredd24,24 meter
Dräktighet15064 brt
Lastförmåga2880 dwt
Maskineri4 st 8-cyl Pielstick OC2-5L 400, 15.300 kW, 20 knop
Passagerarkapacitet2048
Lastkapacitet530 personbilar
Namnsignal/IMOLCVU/8020642

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s