Anatoli

I juletid 1994 köper Gotlandsbolaget in sig i två produkttankfartyg ägda av det danska anrika rederiet Torm. Även om m/s Anatoli och dess systerfartyg blev en parentes i Gotlandsbolagets fartygsbestånd så skulle samarbetet med Torm komma att pågå under många år. Gotlandsbolaget köper in sig Gotlandsbolaget satsning på produkttankfartyg påbörjades i början av 1990-talet som […]

Läs mer Anatoli

Dispatcher

I december 2015 levererades både servicefartyget Dispatcher samt ambulansfartyget Rescuer från varvet i Grovfjord i nord-Norge till Northern Offshore Services (NOS) på Donsö. Gotlandsbolaget köpte bägge fartyg direkt vid leverans, tillsammans med det två år gamla servicefartyget Carrier, och utökade därmed sitt redan befintliga engagemang i NOS fartygsflotta. D-klassen Northern Offshore Services från Donsö grundades […]

Läs mer Dispatcher

Visborg (1)

Systemet med särskilda ”följebåtar” för personbilar i Gotlandstrafiken kom att bestå under flera år under femtio- och sextiotalen. Det var inte populärt hos resenärerna. Gotlandsbolagets första Visborg köptes in för denna trafik. Råwalls rederier Råå är ett fiskeläge söder om Helsingborg, bland annat känt för att danskarna vid inte mindre än två tillfällen – 1676 […]

Läs mer Visborg (1)

Wisby Pacific

I slutet på april 2006 inleddes ett samarbete mellan Gotlandsbolaget och det då tillika gotländska rederiet Wisby Tankers AB. Samarbetet innebar att Gotlandsbolaget förvärvade 50 procent i ett av Wisby Tankers fartyg. Under årens lopp har många nya investeringar gjorts tillsammans. I slutet av 2017 gick Gotlandsbolaget in som huvudägare i Wisby Pacific i samband […]

Läs mer Wisby Pacific

Vindile

Snabbfärjor i Gotlandstrafiken planerades redan på 1960-talet, av både Nordö och Gotlandsbolaget. Det kom dock att dröja ända till 1988 innan det första snabbgående fartyget introducerades i trafiken. Det blev Nordström & Thulin Gotlandslinjens katamaran Vindile. 1960-talets försök Under våren 1965 framkom att Rederi AB Nordö – som bedrev trafik på Gotland under marknadsnamnet Ö-linjen […]

Läs mer Vindile

Boyana

Gotlandslinjen hade de första åren hyrt in ro-ro-fartyg för att avlasta passagerarfärjornas bildäck under sommarmånaderna. Första sommaren hyrdes svenska Forest Link in, andra sommaren danska Farona och tredje sommaren svenska (och till och med gotländska) Kalmarsund. Nordström & Thulin hade nu dock bestämt sig för att hitta ett eget ro-ro-fartyg som man kunde använda sommartid […]

Läs mer Boyana

Gotland Carolina

Optionerna på ytterligare två färjor vid varvet i Guangzhou i Kina utnyttjades aldrig 2003. Istället kom varvet och Gotlandsbolaget överens om ett kontrakt på två isförstärkta produkttankfartyg. Slutligen kom totalt tolv fartyg i serien att byggas för Gotlandsbolaget, partnern Torm samt ett italienskt rederi. Gotland class I december 2006 levererades så det första fartyget i […]

Läs mer Gotland Carolina