Polhem (1)

Tidigt på fredagsmorgonen den 21 juni 1889 anlöpte Ångbåtsbolagets nya, kraftfulla ångare Polhem Visby hamn för första gången. Bysten ovanför stora trappan föreställande Christoffer Polhem, uppburen av en skäggig tomte på en häst, väckte säkerligen viss förundran hos stadens invånare som besökte det flaggprydda och brunmålade skeppet under dagen. Byggd för vintertrafik 145 000 kronor […]

Läs mer Polhem (1)

Visby (4)

Jugoslavienbyggena m/s Visby och m/s Gotland som levererades i början av 1970-talet väckte stor uppmärksamhet när de kom, inte minst för sina exteriörer som konstruktörerna på Knud E Hansen i Danmark stod bakom. Tillsammans kostade de två färjorna mer än alla Gotlandsbolagets tidigare fartyg tillsammans, och det var ett medvetet risktagande att lägga ut beställningen […]

Läs mer Visby (4)

Gustaf Adolf

Det första avtalet mellan den nyanlagda hamnen i Nynäs och Gotlandsbolaget skrevs i september 1902 och innebar att ångfartyget Polhem skulle anlöpa Nynäshamn under vintern, och att sommartrafiken skulle upprätthållas med ångfartyget Gotland. Redan 1904 bildades dock ett nytt rederi, Ångfartyg AB Wisborg, med starka Nynäshamnsintressen bakom. Wisborgsbolaget lyckades avtala med järnvägsbolaget SNJ om en […]

Läs mer Gustaf Adolf

Carlsö

Ett av Gotlandsbolagets allra minsta fartyg under årens lopp utgjordes av kuttern Carlsö som under 32 sommarsäsonger upprätthöll förbindelse mellan Klintehamn och Stora Karlsö. Även rederiets större passagerarångare utförde återkommande lustresor från Visby ut till Karlsöarna. Reguljär Karlsö-trafik Under början av 1920-talet ökade antalet turister som ville besöka Stora Karlsö varför Gotlands Turistförening började få […]

Läs mer Carlsö

Klintehamn

”Det berättas med tillförlitlighet, att ett bolag på Klintehamn inköpt en vid Gefle mekaniska werkstad nybyggd ångbåt för en summa av 105,000 kronor. Detta ångfartygs blivande trade lär bliva alternerande mellan Klintehamn och Ronehamn samt Öland och Kalmar till Stockholm och åter. Till befälhavare är antagen kapten Smitterberg”. Gotlandstidningens underrättelser var riktiga. Några köpmän hade […]

Läs mer Klintehamn

Gotlandia (1)

År 1959 fick Gotlandsbolaget konkurrens av smålandsrederiet Rederi AB Nordö. Det som började i liten omfattning med sommartrafik mellan Öland och Gotland utvecklades på bara några år till ett allvarligt hot mot anrika Gotlandsbolagets överlevnad. Konkurrensen pågick fram till 1967, då Gotlandsbolaget i en uppgörelse, där Handelsbanken var högst delaktig, köpte Nordös dotterbolag Rederi AB […]

Läs mer Gotlandia (1)

Torsburgen

I slutet av 1950-talet påbörjade Gotlandsbolaget en mindre satsning på några egna torrlastfartyg. Under ett antal år hade fartyg hyrts in sommartid för godstrafiken Visby-Stockholm, och nu fick man eget tonnage. De användes också i allmän fraktfart i Östersjön och Nordsjön och som bilbåtar som fraktade turisternas bilar och gick parallellt med de gamla ångfartygen. […]

Läs mer Torsburgen