Wisby Atlantic

I januari 2020 flaggades produkttankfartyget Wisby Atlantic in till Sverige och fick hemort i Lidköping där Wisby Tankers har sitt huvudkontor. Fartyget ägs dock till 80% av Gotlandsbolaget alltsedan leveransen i juletid 2017. Charter till Stena I slutet av 2015 skrevs kontrakt mellan Guangzhou Shipyard International (GSI) och Wisby Tankers på två tankfartyg på 50.000 […]

Läs mer Wisby Atlantic