Thjelvar (1)

Thjelvar blev Gotlandsbolagets tredje ångare. Trafiken växte i omfattning efter leveransen av s/s Wisby 1866 och s/s Gotland 1868, och 1874 lade man in beställningen på ytterligare ett passagerarfartyg hos samma varv som byggt Gotland. Denna gång skulle fartyget dock byggas betydligt större än de två övriga.

Gotlands Allehanda rapporterade den 12 september 1876:

Ångfartyget Thjelvar, som hitkom idag på. morgonen, synes vara lika solid byggt, som bekvämt och rymligt inrättat. Fartyget som år 160 fot långt och har en bredd av 25 fot, ligger 10 fot djupt med last 5,000 centner.

Det har en bränslebesparande, med ytkondensor försedd maskin enligt Woolfska systemet om 70 hästars kraft, som framdriver fartyget till en hastighet av 11 knop i timmen med en kolförbrukning av 16 kubikfot på samma tid.

Det är överbyggt med undantag av akter om fockmasten för intagning av större gods. Det har ett särdeles rymligt mellandäck och tre mindre lastrum under däck. För övrigt är det elegant inrett akterut enligt den vanliga indelningen på större svenska ångfartyg samt försett med matsalong förut. Ovanpå däck finns en rökhytt, samt en liten, men smakfullt inredd, med målningar över gotländska utsikter försedd, damsalong, till vilken en trappa leder från aktersalongen.

Thjelvar på en målning av P. W. Cedergren från 1879. Arkiv: SSHM

Stökiga passagerare

Tidningen Kalmar skrev den 9 maj 1898 om ett rejält slagsmål ombord:

Slagsmål uppstod i onsdags natt ombord på ångaren Thjelvar under dess resa till Visby från Kalmar, skriver G. A. Några av de ombordvarande småländska arbetarna hade nämligen fått ”sprittermometern” att stiga till kokpunkten, och mer behövdes ej för att få ett slagsmål i gång. Det gick en stund rätt hett till, men befälet ombord lyckades dock slutligen lugna de hetlevrade ”getapulianerna”, sedan dock först en av bråkmakarna av en kamrat blivit tilldelad ett knivhugg i huvudet.

Uppenbarligen var det en annan tid när ett knivhugg i huvudet nämndes närmast i en bisats. Getapulien var ett öknamn på de kargaste delarna av Småland.

Grundstötning och brand

Natten mellan den 11 och 12 april 1920 strandade Thjelvar under resa Visby-Kalmar på ön Blå Jungfrun i Kalmarsund. Man lyckades emellertid komma av grundet utan hjälp av annat fartyg och gick därefter in till Kalmar. Efter lossning avgick fartyget till Oskarshamn för reparation av skrovskadorna. Den 27 april utbröt dock eld ombord under varvsbesöket. Aktersalongen, damsalongen, rökhytten och en del hytter fick mycket omfattande skador vilka kostade 60.000 kronor att reparera. Själva grundstötningen kostade bara hälften så mycket.

I väntan på reparation av brandskadorna blev Gotlandsbolaget dessutom tvunget att chartra in ångfartyget Hilmer som ersättare varför haveriet sammantaget blev mycket dyrbart för rederiet.

Gotlands Allehanda rapporterade den 27 april 1920 följande om branden:

Ång. Thjelvar, som för närvarande vid Oskarshamns mekaniska verkstad undergår reparation av de vid grundstötningen erhållna skadorna, har, enligt till ångbåtsbolaget från kapten Ljungholm ingånget telegrafiskt meddelande, i dag varit utsatt för ett allvarligt och ledsamt missöde. Under arbete på en sidoventil akterut uppstod eld ombord å ångaren. Härigenom förstördes målningen i hela aktersalongen, varjämte tapetseringen i damsalongen, och rökhytten fördärvades. Genom det beklagliga missödet, som troligen vållats genom oförsiktighet eller slarv från verkstadsarbetarna, kommer ångarens reparation att ytterligare fördröjas.

På morgonen den 5 juni anlöpte Thjelvar åter Visby efter utförda reparationer.

Kollision med Estonia

Svenska Dagbladet den 6 april 1939:

I svår tjocka kolliderade på onsdagsmiddagen Gotlandsbolagets ångare ”Thjelvar” på ingående till Stockholm med estniska ångaren ”Estonia” på utgående. Kollisionen inträffade i omedelbar närhet av Bogesunds fyr, och ”Thjelvar”, som hade god fart tillfogade den mötande ”Estonia” ett kraftigt hål i bogen. ”Thjelvar” erhöll skador i fören, och båda ångarna gick in till Stockholm för att undergå reparation.

Kollisionen inträffade vid halv-2-tiden på middagen. ”Estonia” lämnade Skeppsbron vid halv-l-tiden och höll vid olyckstillfället mycket låg fart. ”Thjelvar” höll god fart, vilket man kunde sluta sig till av vågsvallet, och rände kraftigt mot ”Estonias” stäv, där ett gapande hål uppstod. Estbåten blev av med sitt styrbordsankare, och ”Thjelvar” miste båda sina ankare, varför ångaren omedelbart fortsatte in till Stockholm. ”Estonia” ankrade och låg stilla tills dimman lättade och anlände vid 6-tiden på onsdagsaftonen till Skeppsbron. där passagerarna landsattes.

”Estonia” hade ett 40-tal passagerare. Rederiet kommer emellertid att på egen bekostnad ombesörja att de anlända till Tallinn senast lördag morgon, meddelar Rederiagenturen. En del av passagerarna få med flyg resa till Helsingfors torsdag morgon. och de övriga få ta båt till Åbo torsdag kväll för att fortsätta med flyg eller båt från Helsingfors till Tallinn. ”Estonia” kommer att dockas i Stockholm och beräknas vara reparerad om ungefär 14 dagar. På torsdagsmorgonen sker inspektion av skadorna på de båda ångarna.

Estonia efter kollisionen med Thjelvar. Foto: SvD

I Marinens tjänst

Den 21 oktober 1939 rekvireras fartyget av svenska Krigsmakten för tjänstgöring som Hjälplogementsfartyg nr 72 Thjelvar. Den 23 oktober överlämnas fartyget till flottan och befälhavaren Sven Allan Bachér följde med fartyget som reservofficer. En 40 mm automatkanon monterades ombord. Thjelvar tilldelades Göteborgseskadern och tjänstgjorde vid ett ubåtsförband.

Tanken var att Thjelvar skulle ha sålts efter krigsslutet, men i november 1944 torpederades Gotlandsbolagets ångare Hansa. För att ersätta Hansa begärde rederiet att Marinen skulle återlämna Thjelvar vilket skedde den 11 januari 1945. Marinens ersättningen till rederiet för skador och försämringar under beredskapstiden uppgick till drygt 78.000 kronor.

Thjelvar som hjälplogementsfartyg, juli 1941. Arkiv: SSHM

Thjelvar gick omgående till Eriksbergs mekaniska verkstad i Göteborg och byggdes om för SEK 250.000. Ombyggnaden omfattade bland annat nya liggplatser under däck för däckspassagerare, ombyggd personalförläggning, moderniserad inredning och maskinella förbättringar som innebar en fartökning om 1,5 – 2 knop. Efter ombyggnaden fanns liggplats för 150 passagerare varav cirka 75 i första och andra klass, och 75 i turistklass.

Thjelvar

Ungkarlshotell i Västerås

Efter hela 78 år i Gotlandsbolagets ägo såldes gamla Thjelvar till ASEA i Västerås för att fungera som logementsfartyg. Omdöpt till Aurora såldes hon dock efter ett par år till Västerås stad.

DN rapporterade den 1 november 1957 om Sveriges första flytande ungkarlshem:

Stadsfullmäktige beslöt på torsdagskvällen köpa det 75-åriga logementsfartyget Aurora för att bereda plats åt ett femtiotal hemlösa men ej direkt vårdbehövande personer i staden. Frälsningsarmén som har lång erfarenhet av socialt arbete kommer att ta hand om den direkta inkvarteringsverksamheten.

Aurora, som förr i värden tillhörde Gotlandsbolaget, är i prima skick, och ASEA har rustat upp fartyget för närmare 80.000 kr. Staden har köpt det för samma belopp som ASEA fick betala till Gotlandsbolaget eller 150.000 kr. Det är socialnämnden som gjort förslaget om att på det här sättet ordna logi åt den mera vagabonderande gruppen i staden istället för att tvingas hysa in dessa tillfälligt husvilla på något av stadens ålderdomshem eller ordna inkvartering på hotell eller pensionat för personer, för vilka socialnämndens kostnader blir minst 7 kr per natt.

Vi är givetvis mycket glada över stadens förtroende för Frälsningsarmén, säger Georg Jansson från Frälsningsarméns högkvarter i Stockholm, som på torsdagen gick husesyn på Aurora tillsammans med socialnämndens representanter. Vi har ju lång erfarenhet av socialt arbete och med glädje börjar vi arbetet på ”Ungkarlsbåten” i Västerås. Vi kommer att beordra någon officer till föreståndare, som vid sin sida får ett par kvinnliga som hjälpredor.

Allt som allt kan ett femtital gäster tas emot, och i hytterna finns madrasser, filter och kuddar, en matta på golvet. Gardiner i fönstren och inte minst överraskande rinnande varmt och kallt vatten i varje hytt. Förutom ett sällskapsrum finns också ombord en matsal så att gästerna skall kunna få en grötfrukost eller litet kvällsmat till självkostnadspris. Köket har en förnämlig utrustning med elspis och rostfritt. En viss inte ännu fixerad avgift får var och en betala för det tillfälliga nattlogit.

Slutet

Efter att de sanitära förhållandena dömts ut såldes fartyget till skrot 1962. På bilden nedan ses fartyget under skrotningen i Västerås. Fortfarande var det ett helt accepterat förfarande att först bränna ut fartyget innan grävskoporna tog vid.

Aurora under skrotning i Västerås. Arkiv: SSHM

Kronologi

1876-09-10
Avgick Norra Blasieholmen efter leverans till Ångfartygsbolaget Gotland, Visby med namnet Thjelvar.
1939-10-21 Rekvirerad av Marinen för tjänstgöring som Hjälplogementsfartyg 72 Thjelvar. Överlämnad den 23 oktober.
1945-01-11 Återlämnad till Gotlandsbolaget.
1955-02-07 Såld till ASEA AB, Västerås för SEK 250.000. Omdöpt Aurora.
1957-11-01 Såld till Västerås stad för SEK 150.000.
1962-10-20 Såld till AB Demonteringar, Västerås för skrotning.

Specifikation

Längd45,54 meter
Bredd7,55 meter
Dräktighet388 brt
Lastförmåga227 ton
Maskineri1 st 2-cyl compoundångmaskin, 400 ihk, 11 knop
Passagerarkapacitet318 (efter 1945)
Lastkapacitet
Namnsignal/IMOHSRV/SGVK/-
Med viss möda kunde några personbilar medföras på däck. Bild från ca 1948.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s