Supplier

Med servicefartyget Supplier gav sig Gotlandsbolaget in i en helt ny nisch inom sjöfarten. Samarbetet med västkustrederiet Northern Offshore Services har pågått sedan 2011 och omfattar mindre supplyfartyg som bland annat sysselsätts i byggen av stora havsbaserade vindkraftsparker. Fiskodlingar Det norska varvet Promek AS i Dyrnes på Smøla utanför Trondheim levererade den kombinerade service- och […]

Läs mer Supplier

Gute (1)

Gotlandsbolagets första Gute var redan en gammal dam då hon sattes in i trafik på de gotländska lanthamnarna samt Norrköping och Stockholm år 1904. Ångfartyget hade byggts redan 1856 på beställning av Actiebolaget för Swenska Kanal Transito-Ångfartygen mellan England och Ryssland med namnet Transit No 4. Fartyget var ett av fyra systerfartyg som var avsedda […]

Läs mer Gute (1)

Torm Ann-Marie

Produkttankfartyget Torm Ann-Marie – som fick sitt namn efter styrelseledamoten och huvudägaren Ann-Marie Åström – var det första av två stora tankfartyg i det så kallade LR2-segmentet som beställdes av Gotlandsbolaget tillsammans med den danska partnern Torm. Gotlandsbolagets verkställande direktör, Jan-Eric Nilsson, förklarade i bolagets årsredovisning 1998 varför man gett sig in i produkttankmarknaden: För […]

Läs mer Torm Ann-Marie

Graip

När Nordström & Thulin skulle överta Gotlandstrafiken beslutade man snabbt att chartra in den existerande färjan m/s Visby från Gotlandsbolaget. Men behovet av en andra bil- och passagerarfärja löstes på ett udda sätt. Ett tio år gammalt ro-ro-fartyg köptes in och konverterades under endast några få månader till Gotlandslinjens andra färja. Resultatet blev inte vackert, […]

Läs mer Graip

Drotten (1)

Ångfartyget Drotten utgjorde stommen i Gotlandstrafiken från slutet av 1920-talet ända in på 1960-talet. Många är de gotlänningar som fortfarande minns de obekväma resorna med de små ångarna över till fastlandet i höststormar. Drotten var nära att sluta på Östersjöns botten 1942 – men inte på grund av kriget. Oskarshamns mekaniska verkstad hade redan 1924 […]

Läs mer Drotten (1)

Forest Link

Den första sommaren för Gotlandslinjen, 1988, var något av ett elddop. För att klara av högtrafikens alla personbilar hyrdes ro-ro-fartyget Forest Link in. Genom att frakta godset med henne frigjordes utrymme på färjornas bildäck. Fartyget kom senare att vara en bricka i Norges genom tiderna största ekobrott. Byggd för Svenska Lloyd Svenska Lloyd var ett […]

Läs mer Forest Link

Nordpol (1)

Sommaren 1959 satte Rederi Nordö in sitt ombyggda lastfartyg Nordpol i trafik mellan Öland och Gotland, och startade därmed upp den konkurrerande trafik som inom några år nära nog höll på att knäcka Gotlandsbolaget. Nordpol ersattes snart av ett större fartyg, men kom då att användas av Gotlandsbolaget som en tillfällig lösning för biltransporterna till […]

Läs mer Nordpol (1)