Cielo di Tocopilla

Kanske en aning oväntat kom beskedet under hösten 2018 att Gotlandsbolaget köpt in två italienska bulkfartyg. Än mer förvånande var kanske bakgrunden: Fartygen skall byggas om till tankfartyg för transport av apelsinjuice i ett samarbete med Wisby Tankers. handysize Italienska d’Amico är en företagsgrupp med rötter i 1950-talet som idag är ett globalt rederi med […]

Läs mer Cielo di Tocopilla

Amorina

Under femton års tid samarbetade Gotlandsbolaget med Göteborgsrederiet Laurin. Samarbetet kom att omfatta ett tiotal produkttankfartyg. Amorina levererades 2012 och Gotlandsbolaget gick in med en ägarandel om 50% i fartyget. Sjösättning och leverans Den 16 juli 2011 sjösattes nybygge 323 vid varvet i Trogir i Kroatien. Vid ceremonin döptes fartyget till Amorina av gudmor Ulrika […]

Läs mer Amorina

Roma

Fartyget kom minst sagt att bli otursförföljt för sina olika ägare. Under de knappa två decennier fartyget var i drift inträffade en allvarlig kollision, två rejäla strandningar, en förlisning i samband med bärgning, samt slutligen sänkning med ubåtskanon. Fartyget sjösattes vid ett skotskt varv den 13 oktober 1897 och levererades månaden därpå till Humber Coasting […]

Läs mer Roma

Polhem (1)

Tidigt på fredagsmorgonen den 21 juni 1889 anlöpte Ångbåtsbolagets nya, kraftfulla ångare Polhem Visby hamn för första gången. Bysten ovanför stora trappan föreställande Christoffer Polhem, uppburen av en skäggig tomte på en häst, väckte säkerligen viss förundran hos stadens invånare som besökte det flaggprydda och brunmålade skeppet under dagen. Byggd för vintertrafik 145 000 kronor […]

Läs mer Polhem (1)

Visby (4)

Jugoslavienbyggena m/s Visby och m/s Gotland som levererades i början av 1970-talet väckte stor uppmärksamhet när de kom, inte minst för sina exteriörer som konstruktörerna på Knud E Hansen i Danmark stod bakom. Tillsammans kostade de två färjorna mer än alla Gotlandsbolagets tidigare fartyg tillsammans, och det var ett medvetet risktagande att lägga ut beställningen […]

Läs mer Visby (4)

Gustaf Adolf

Det första avtalet mellan den nyanlagda hamnen i Nynäs och Gotlandsbolaget skrevs i september 1902 och innebar att ångfartyget Polhem skulle anlöpa Nynäshamn under vintern, och att sommartrafiken skulle upprätthållas med ångfartyget Gotland. Redan 1904 bildades dock ett nytt rederi, Ångfartyg AB Wisborg, med starka Nynäshamnsintressen bakom. Wisborgsbolaget lyckades avtala med järnvägsbolaget SNJ om en […]

Läs mer Gustaf Adolf

Carlsö

Ett av Gotlandsbolagets allra minsta fartyg under årens lopp utgjordes av kuttern Carlsö som under 32 sommarsäsonger upprätthöll förbindelse mellan Klintehamn och Stora Karlsö. Även rederiets större passagerarångare utförde återkommande lustresor från Visby ut till Karlsöarna. Reguljär Karlsö-trafik Under början av 1920-talet ökade antalet turister som ville besöka Stora Karlsö varför Gotlands Turistförening började få […]

Läs mer Carlsö