Gotland Aliya

Produkttankfartyget Gotland Aliya som ägs av Gotlandsbolaget har idag teknik- och bemanningsmanagement hos brittiska V.Ships. Hon är ett av Gotlandsbolagets fyra systerfartyg i den så kallade ”Gotland Class”. Kinabygge Vid varvet i Guangzhou i Kina beställde Gotlandsbolaget och några andra redare totalt 12 fartyg av en ny typ av isförstärkta produkttankfartyg på 53.000 tons dödvikt. […]

Läs mer Gotland Aliya

Olau Britannia

På sommaren 1988 meddelade Nordström & Thulin att man köpt in två bil- och passagerarfärjor tilltänkta för Gotlandstrafiken. Olau Britannia kom dock aldrig att sättas i fart för Gotlandslinjen utan såldes vidare till det norska rederiet Fred Olsen. Systerfartyget Olau Hollandia blev dock en arbetshäst på Gotlandstraden under namnet Nord Gotlandia. Byggd för Olau Line […]

Läs mer Olau Britannia

Red Wing

Systerfartygen Red Wing och Red Teal förvärvades av Gotlandsbolaget år 2007. Fartygen, som var små produkttankfartyg på 6.800 dwt, var initialt utchartrade till Care Tankers. Olycklig start Red Wing levererades 2005 av ett varv i Turkiet till ägare långt ifrån de farvatten fartyget skulle trafikera. Rederiet Sosema var hemmahörande i den lilla byn Gilly i […]

Läs mer Red Wing

Gotland (6)

Försök med snabbgående mindre färjor i Gotlandstrafiken hade gjorts redan på 1960- och 70-talet. Den skulle dock dröja till 1988 innan den första snabbfärjan kom in i reguljär trafik. Det blev Gotlandslinjens Vindile som blev först ut. År 1998 hade Gotlandsbolaget återkommit i Gotlandstrafiken, och därmed gjorde den första snabbfärjan byggd i stål entré i […]

Läs mer Gotland (6)

Bolero

År 2002 inleddes ett samarbete mellan Gotlandsbolaget och Anglo-Atlantic-Steamship-gruppen (Laurin Maritime) då hälften av produkttankfartyget Bolero förvärvades. Bolero såldes efter några år, men samarbetet mellan Gotlandsbolaget och Laurin kom att bestå ända fram tills Laurin-gruppen såldes till ett Bermuda-rederi år 2018. Koreanska systerfartyg Den 23 september 1994 kontrakterade Laurin Maritime ett första nybygge hos det […]

Läs mer Bolero

Supplier

Med servicefartyget Supplier gav sig Gotlandsbolaget in i en helt ny nisch inom sjöfarten. Samarbetet med västkustrederiet Northern Offshore Services har pågått sedan 2011 och omfattar mindre supplyfartyg som bland annat sysselsätts i byggen av stora havsbaserade vindkraftsparker. Fiskodlingar Det norska varvet Promek AS i Dyrnes på Smøla utanför Trondheim levererade den kombinerade service- och […]

Läs mer Supplier

Gute (1)

Gotlandsbolagets första Gute var redan en gammal dam då hon sattes in i trafik på de gotländska lanthamnarna samt Norrköping och Stockholm år 1904. Ångfartyget hade byggts redan 1856 på beställning av Actiebolaget för Swenska Kanal Transito-Ångfartygen mellan England och Ryssland med namnet Transit No 4. Fartyget var ett av fyra systerfartyg som var avsedda […]

Läs mer Gute (1)