Gustaf Adolf

Det första avtalet mellan den nyanlagda hamnen i Nynäs och Gotlandsbolaget skrevs i september 1902 och innebar att ångfartyget Polhem skulle anlöpa Nynäshamn under vintern, och att sommartrafiken skulle upprätthållas med ångfartyget Gotland. Redan 1904 bildades dock ett nytt rederi, Ångfartyg AB Wisborg, med starka Nynäshamnsintressen bakom. Wisborgsbolaget lyckades avtala med järnvägsbolaget SNJ om en […]

Läs mer Gustaf Adolf

Carlsö

Ett av Gotlandsbolagets allra minsta fartyg under årens lopp utgjordes av kuttern Carlsö som under 32 sommarsäsonger upprätthöll förbindelse mellan Klintehamn och Stora Karlsö. Även rederiets större passagerarångare utförde återkommande lustresor från Visby ut till Karlsöarna. Reguljär Karlsö-trafik Under början av 1920-talet ökade antalet turister som ville besöka Stora Karlsö varför Gotlands Turistförening började få […]

Läs mer Carlsö

Klintehamn

”Det berättas med tillförlitlighet, att ett bolag på Klintehamn inköpt en vid Gefle mekaniska werkstad nybyggd ångbåt för en summa av 105,000 kronor. Detta ångfartygs blivande trade lär bliva alternerande mellan Klintehamn och Ronehamn samt Öland och Kalmar till Stockholm och åter. Till befälhavare är antagen kapten Smitterberg”. Gotlandstidningens underrättelser var riktiga. Några köpmän hade […]

Läs mer Klintehamn

Gotlandia (1)

År 1959 fick Gotlandsbolaget konkurrens av smålandsrederiet Rederi AB Nordö. Det som började i liten omfattning med sommartrafik mellan Öland och Gotland utvecklades på bara några år till ett allvarligt hot mot anrika Gotlandsbolagets överlevnad. Konkurrensen pågick fram till 1967, då Gotlandsbolaget i en uppgörelse, där Handelsbanken var högst delaktig, köpte Nordös dotterbolag Rederi AB […]

Läs mer Gotlandia (1)

Torsburgen

I slutet av 1950-talet påbörjade Gotlandsbolaget en mindre satsning på några egna torrlastfartyg. Under ett antal år hade fartyg hyrts in sommartid för godstrafiken Visby-Stockholm, och nu fick man eget tonnage. De användes också i allmän fraktfart i Östersjön och Nordsjön och som bilbåtar som fraktade turisternas bilar och gick parallellt med de gamla ångfartygen. […]

Läs mer Torsburgen

Rescuer

Gotlandsbolaget genomförde i slutet av 2015 en investering av det mer ovanliga slaget. Man köpte då Sveriges första specialbyggda ambulansbåt, m/s Rescuer. Allt sedan dess har katamaranen Rescuer i trettio knop och med ambulansen lastad på däck åkt på utryckningar i Göteborgs skärgård med Donsö som utgångspunkt. Framförallt har båten inneburit en ökad trygghet för […]

Läs mer Rescuer

Gute (2)

Den 30 juli 1925 fattade Gotlandsbolagets styrelse beslut att beställa ett nybygge från Nüsckes varv i Stettin, i dåvarande Tyskland. Nybygget skulle ersätta ångaren Klintehamn som nu var i det närmaste femtio år gammal. Verkställande direktör Ekman och ingenjör Tolleus skickades ner till varvet för slutförhandlingar, och anskaffningsbeslutet grundade sig på de anbud som rederiet […]

Läs mer Gute (2)